Επιτόπιος Οικολογικός Καθαρισμός

 

Επιτόπιος καθαρισμός και απολύμανση χαλιών και μοκετών (από τοίχο σε τοίχο) βιολογικά και σε βάθος με μηχανές injection - extraction. Μια υπηρεσία που προσφέρεται για οικιακούς ή επαγγελματικούς χώρους, σε ελάχιστο χρόνο.